पहिला पाऊस

पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा
एकच काम करायचं ….
हातातली कामं टाकुन देउन
पावसात जाऊन भिजायचं !
 
आपल्या अंगावर झेलून घ्यायच्या
कोसळणार्या धारा,
श्वासांमध्ये भरून घ्यायचा
सळाळणारा वारा !
 
कानांमधे साठवुन घ्यायचे
गडगडणारे मेघ,
डोळ्यांमध्ये भरुन घ्यायची
सौदामिनीची रेघ !
 
पावसाबरोबर पाऊस बनून
नाच नाच नाचायचं,
अंगणामध्ये  , मोगर्यापाशी
तळं होऊन साचायचं !
 
ज्यांना हसायचं त्यांना हसू दे
काय म्हणायचं ते म्हणू दे,
त्यांच्या दुःखाच्या पावसामधे
त्यांचं त्यांना कण्हू दे !
 
असल्या चिल्लर गोष्टींकडे
आपण दुर्लक्ष करायच,
पहिला पाऊस एकदाच येतो
हे आपण लक्षात ठेवायचं !
 
म्हणून ..
पहिला पाऊस पडतो तेंव्हा
एकच काम करायचं …
हातातली कामं टाकुन देउन
पावसात जाऊन भिजायचं !
 
                                  – डॉ . कल्पेश पाटील.