आज रात्र

आज रात्र माझ्यावर सलली,
झोपही  डोळ्यावर रुसली
चांदण्या मोजव्या तर,
नभही गच्च भरलेल;
जोडावी लक्तरे आयुष्याची
तर प्रत्येक ठिकाणी ठिगळ  पडलेल …….!!!
 
                                                                –डॉ. कल्पेश पाटील.